ယနေ့ည သာမန်နေ့တွေနဲ့မတူအောင်လူအင်အားအများအပြားလမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြသည့် မြို့တစ်မြို့

ယနေ့ညဟာ မန်းလေးမြို့ရဲ့ သပိတ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လူဦးထက်ပိုများပြီး မန္တလေးသပိတ်မှာပါဝင်လာခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးမြို့ဟာနေ့စဉ်မပြတ်သပိတ်တွေပြုလုပ်နေသည့် မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစါပါတယ်။Photo Credit-spring diary


ယနေ့ညဟာ မန်းလေးမြို့ရဲ့ သပိတ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လူဦးထက်ပိုများပြီး မန္တလေးသပိတ်မှာပါဝင်လာခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးမြို့ဟာနေ့စဉ်မပြတ်သပိတ်တွေပြုလုပ်နေသည့် မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစါပါတယ်။Photo Credit-spring diary

ယနေ့ညဟာ မန်းလေးမြို့ရဲ့ သပိတ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လူဦးထက်ပိုများပြီး မန္တလေးသပိတ်မှာပါဝင်လာခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးမြို့ဟာနေ့စဉ်မပြတ်သပိတ်တွေပြုလုပ်နေသည့် မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစါပါတယ်။Photo Credit-spring diary

ယနေ့ညဟာ မန်းလေးမြို့ရဲ့ သပိတ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လူဦးထက်ပိုများပြီး မန္တလေးသပိတ်မှာပါဝင်လာခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးမြို့ဟာနေ့စဉ်မပြတ်သပိတ်တွေပြုလုပ်နေသည့် မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစါပါတယ်။Photo Credit-spring diary

ယနေ့ညဟာ မန်းလေးမြို့ရဲ့ သပိတ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လူဦးထက်ပိုများပြီး မန္တလေးသပိတ်မှာပါဝင်လာခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးမြို့ဟာနေ့စဉ်မပြတ်သပိတ်တွေပြုလုပ်နေသည့် မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစါပါတယ်။Photo Credit-spring diary

ယနေ့ညဟာ မန်းလေးမြို့ရဲ့ သပိတ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လူဦးထက်ပိုများပြီး မန္တလေးသပိတ်မှာပါဝင်လာခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးမြို့ဟာနေ့စဉ်မပြတ်သပိတ်တွေပြုလုပ်နေသည့် မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစါပါတယ်။Photo Credit-spring diary

ယနေ့ညဟာ မန်းလေးမြို့ရဲ့ သပိတ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လူဦးထက်ပိုများပြီး မန္တလေးသပိတ်မှာပါဝင်လာခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးမြို့ဟာနေ့စဉ်မပြတ်သပိတ်တွေပြုလုပ်နေသည့် မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစါပါတယ်။Photo Credit-spring diary

Leave a Reply

Your email address will not be published.