စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် နာဂလူမျိုးတို့၏ ကထိန်ပွဲတော်မြင်ကွင်း

Unicode:

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ လဟယ်မြို့နယ် အံပေါ်ကျေးရွာ အံပေါ် တောင်တန်းထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပြုကျောင်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် နာဂတိုင်းရင်းသားများသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်က ကထိန်ခင်းခဲ့ ကြသည်။

 

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ယခုလ(တန်ဆောင်မုန်းလ)တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင် ကထိန်ခင်းကြသည်။

 

 

နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် နာဂတိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုပေါင်းများစွာ နေထိုင်လျက်ရှိပြီး အများစုမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြကာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူများနှင့် နတ်ကိုးကွယ်သူများလည်း ရှိကြသည်။

 

Zawgyicode:

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် နာဂလူမျိုးတို့၏ ကထိန်ပွဲတော်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ လဟယ်မြို့နယ် အံပေါ်ကျေးရွာ အံပေါ် တောင်တန်းထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပြုကျောင်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် နာဂတိုင်းရင်းသားများသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်က ကထိန်ခင်းခဲ့ ကြသည်။

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ယခုလ(တန်ဆောင်မုန်းလ)တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင် ကထိန်ခင်းကြသည်။

နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် နာဂတိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုပေါင်းများစွာ နေထိုင်လျက်ရှိပြီး အများစုမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြကာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူများနှင့် နတ်ကိုးကွယ်သူများလည်း ရှိကြသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.