မိုးရေထဲမှာ အာဏာရှင်တော်လှန်ဖို့ကြိုးစားနေရရှာတဲ့ PDF လူငယ်လေးတွေ

စစ်အာဏာရှင် အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းဖို့ အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်နေတဲ့ KNDF တပ်ရင်း ၁၄ မှ ရဲဘော်များ ၊အာဏာရှင်များကို အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းဖို့ နေပူပူ၊ မိုးရွာရွာ အားမာန်အပြည့်နဲ့ တက်ကြွစွာ ကြိုးစားနေသော ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF လွိုင်ကော်ဇုန် B-14 တပ်ရင်းမှ ရဲဘော်များ အပြင်းအထန်လေ့ကျင်နေမှုတွေကို ယနေ့ နိုင်ဝင်ဘာလ ၅ ရက်မှာ KNDF B 14 တပ်ရင်းက ဖော်ပြထားပါတယ်။

စစ်အာဏာရှင် အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းဖို့ အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်နေတဲ့ KNDF တပ်ရင်း ၁၄ မှ ရဲဘော်များ ၊အာဏာရှင်များကို အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းဖို့ နေပူပူ၊ မိုးရွာရွာ အားမာန်အပြည့်နဲ့ တက်ကြွစွာ ကြိုးစားနေသော ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF လွိုင်ကော်ဇုန် B-14 တပ်ရင်းမှ ရဲဘော်များ အပြင်းအထန်လေ့ကျင်နေမှုတွေကို ယနေ့ နိုင်ဝင်ဘာလ ၅ ရက်မှာ KNDF B 14 တပ်ရင်းက ဖော်ပြထားပါတယ်။

စစ်အာဏာရှင် အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းဖို့ အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်နေတဲ့ KNDF တပ်ရင်း ၁၄ မှ ရဲဘော်များ ၊အာဏာရှင်များကို အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းဖို့ နေပူပူ၊ မိုးရွာရွာ အားမာန်အပြည့်နဲ့ တက်ကြွစွာ ကြိုးစားနေသော ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF လွိုင်ကော်ဇုန် B-14 တပ်ရင်းမှ ရဲဘော်များ အပြင်းအထန်လေ့ကျင်နေမှုတွေကို ယနေ့ နိုင်ဝင်ဘာလ ၅ ရက်မှာ KNDF B 14 တပ်ရင်းက ဖော်ပြထားပါတယ်။

စစ်အာဏာရှင် အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းဖို့ အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်နေတဲ့ KNDF တပ်ရင်း ၁၄ မှ ရဲဘော်များ ၊အာဏာရှင်များကို အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းဖို့ နေပူပူ၊ မိုးရွာရွာ အားမာန်အပြည့်နဲ့ တက်ကြွစွာ ကြိုးစားနေသော ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF လွိုင်ကော်ဇုန် B-14 တပ်ရင်းမှ ရဲဘော်များ အပြင်းအထန်လေ့ကျင်နေမှုတွေကို ယနေ့ နိုင်ဝင်ဘာလ ၅ ရက်မှာ KNDF B 14 တပ်ရင်းက ဖော်ပြထားပါတယ်။

စစ်အာဏာရှင် အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းဖို့ အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်နေတဲ့ KNDF တပ်ရင်း ၁၄ မှ ရဲဘော်များ ၊အာဏာရှင်များကို အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းဖို့ နေပူပူ၊ မိုးရွာရွာ အားမာန်အပြည့်နဲ့ တက်ကြွစွာ ကြိုးစားနေသော ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF လွိုင်ကော်ဇုန် B-14 တပ်ရင်းမှ ရဲဘော်များ အပြင်းအထန်လေ့ကျင်နေမှုတွေကို ယနေ့ နိုင်ဝင်ဘာလ ၅ ရက်မှာ KNDF B 14 တပ်ရင်းက ဖော်ပြထားပါတယ်။

စစ်အာဏာရှင် အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းဖို့ အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်နေတဲ့ KNDF တပ်ရင်း ၁၄ မှ ရဲဘော်များ ၊အာဏာရှင်များကို အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းဖို့ နေပူပူ၊ မိုးရွာရွာ အားမာန်အပြည့်နဲ့ တက်ကြွစွာ ကြိုးစားနေသော ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF လွိုင်ကော်ဇုန် B-14 တပ်ရင်းမှ ရဲဘော်များ အပြင်းအထန်လေ့ကျင်နေမှုတွေကို ယနေ့ နိုင်ဝင်ဘာလ ၅ ရက်မှာ KNDF B 14 တပ်ရင်းက ဖော်ပြထားပါတယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.