၈၈ အ​ရေး​တော်ပုံမှာကျဆုံး​ကျောင်းသူ မဝင်း​မော်ဦး ၏ဖခင်ကွယ်လွန်

၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်ရင်းကျဆုံးကျောင်းသူ မဝင်းမော်ဦး ၏ကျေးဇူးရှင် ဖခင်ကြီးဦးဝင်းကြူသည် ယနေ့ညနေ ၅း၀၀ နာရီခန့်တွင်ကွယ်လွန်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။

၁၉၈၈ ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲ ဝင်ရင်း ကျဆုံးခဲ့ သူ အာဇာနည် ကျောင်းသူ မဝင်မော်ဦးသည်၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ ၁၆ နှစ်နဲ့ အဖြူထည် တိုင်းပြည်အတွက် ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ခုသာ သူမသာရှိရင် အသက် ၅၀ ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။

၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်ရင်းကျဆုံးကျောင်းသူ မဝင်းမော်ဦး ၏ကျေးဇူးရှင် ဖခင်ကြီးဦးဝင်းကြူသည် ယနေ့ညနေ ၅း၀၀ နာရီခန့်တွင်ကွယ်လွန်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။

၁၉၈၈ ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲ ဝင်ရင်း ကျဆုံးခဲ့ သူ အာဇာနည် ကျောင်းသူ မဝင်မော်ဦးသည်၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ ၁၆ နှစ်နဲ့ အဖြူထည် တိုင်းပြည်အတွက် ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ခုသာ သူမသာရှိရင် အသက် ၅၀ ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။

၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်ရင်းကျဆုံးကျောင်းသူ မဝင်းမော်ဦး ၏ကျေးဇူးရှင် ဖခင်ကြီးဦးဝင်းကြူသည် ယနေ့ညနေ ၅း၀၀ နာရီခန့်တွင်ကွယ်လွန်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။

၁၉၈၈ ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲ ဝင်ရင်း ကျဆုံးခဲ့ သူ အာဇာနည် ကျောင်းသူ မဝင်မော်ဦးသည်၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ ၁၆ နှစ်နဲ့ အဖြူထည် တိုင်းပြည်အတွက် ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ခုသာ သူမသာရှိရင် အသက် ၅၀ ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.