သရုပ်ဆောင် နေမျိုးအောင်တို့ မိသားစု​၏ မွန်မြတ်လှတဲ့အလှူဒါန

“သရုပ်ဆောင် နေမျိုးအောင်တို့ မိသားစု​၏ မွန်မြတ်လှတဲ့အလှူဒါန”သရုပ်ဆောင် နေမျိုးအောင်တို့ မိသားစုမှပြည်တော်ကျောင်းတိုက် လမ်းခင်းပြုပြင်ရန်အလှူတော်ငွေ(၃)သိန်းနှင့် ကျောင်းရှိသံဃာ၊ကိုရင်၊သီလရှင်များအား ယနေ့ နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

“သရုပ်ဆောင် နေမျိုးအောင်တို့ မိသားစု​၏ မွန်မြတ်လှတဲ့အလှူဒါန”သရုပ်ဆောင် နေမျိုးအောင်တို့ မိသားစုမှပြည်တော်ကျောင်းတိုက် လမ်းခင်းပြုပြင်ရန်အလှူတော်ငွေ(၃)သိန်းနှင့် ကျောင်းရှိသံဃာ၊ကိုရင်၊သီလရှင်များအား ယနေ့ နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

“သရုပ်ဆောင် နေမျိုးအောင်တို့ မိသားစု​၏ မွန်မြတ်လှတဲ့အလှူဒါန”သရုပ်ဆောင် နေမျိုးအောင်တို့ မိသားစုမှပြည်တော်ကျောင်းတိုက် လမ်းခင်းပြုပြင်ရန်အလှူတော်ငွေ(၃)သိန်းနှင့် ကျောင်းရှိသံဃာ၊ကိုရင်၊သီလရှင်များအား ယနေ့ နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

“သရုပ်ဆောင် နေမျိုးအောင်တို့ မိသားစု​၏ မွန်မြတ်လှတဲ့အလှူဒါန”သရုပ်ဆောင် နေမျိုးအောင်တို့ မိသားစုမှပြည်တော်ကျောင်းတိုက် လမ်းခင်းပြုပြင်ရန်အလှူတော်ငွေ(၃)သိန်းနှင့် ကျောင်းရှိသံဃာ၊ကိုရင်၊သီလရှင်များအား ယနေ့ နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.