ကလေးမြို့ကျေးရွာနေသူတွေအရေးပေါ် ထွက်ပြေးနေရပြီ

ကလေးမြို့တောင်ပိုင်း ကျေးရွာ ၅ ရွာကပြည်သူတွေထွက်ပြေးနေရ၊ကလေးမြို့တောင်ပိုင်း ချာင်းခွ၊ သံဖို၊ ရေကြို၊ နတ်ချောင်း၊ နတ်မြောင်းကပြည်သူတွေဟာ တောထဲတောင်ထဲမှာ ယနေ့ထွက်ပြေးကြပါတယ်။ ပြည်သူတွေဟာ အရေးပေါ်နဲ့ထွက်ပြေးကြတာကြောင့် တောထဲမှာ ညအိပ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့လည်းသိရတယ်။

ကလေးမြို့တောင်ပိုင်း ကျေးရွာ ၅ ရွာကပြည်သူတွေထွက်ပြေးနေရ၊ကလေးမြို့တောင်ပိုင်း ချာင်းခွ၊ သံဖို၊ ရေကြို၊ နတ်ချောင်း၊ နတ်မြောင်းကပြည်သူတွေဟာ တောထဲတောင်ထဲမှာ ယနေ့ထွက်ပြေးကြပါတယ်။ ပြည်သူတွေဟာ အရေးပေါ်နဲ့ထွက်ပြေးကြတာကြောင့် တောထဲမှာ ညအိပ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့လည်းသိရတယ်။

ကလေးမြို့တောင်ပိုင်း ကျေးရွာ ၅ ရွာကပြည်သူတွေထွက်ပြေးနေရ၊ကလေးမြို့တောင်ပိုင်း ချာင်းခွ၊ သံဖို၊ ရေကြို၊ နတ်ချောင်း၊ နတ်မြောင်းကပြည်သူတွေဟာ တောထဲတောင်ထဲမှာ ယနေ့ထွက်ပြေးကြပါတယ်။ ပြည်သူတွေဟာ အရေးပေါ်နဲ့ထွက်ပြေးကြတာကြောင့် တောထဲမှာ ညအိပ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့လည်းသိရတယ်။

ကလေးမြို့တောင်ပိုင်း ကျေးရွာ ၅ ရွာကပြည်သူတွေထွက်ပြေးနေရ၊ကလေးမြို့တောင်ပိုင်း ချာင်းခွ၊ သံဖို၊ ရေကြို၊ နတ်ချောင်း၊ နတ်မြောင်းကပြည်သူတွေဟာ တောထဲတောင်ထဲမှာ ယနေ့ထွက်ပြေးကြပါတယ်။ ပြည်သူတွေဟာ အရေးပေါ်နဲ့ထွက်ပြေးကြတာကြောင့် တောထဲမှာ ညအိပ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့လည်းသိရတယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.