တာဝန်မှအပီးတိုင်အနားယူတော့မည့် မြန်မာနိူင်ငံဆိုင်ရာကုလကိုယ်စားလှယ်မှ မြန်မာလူမျိူးများကိုနောက်ဆုံးနူတ်ဆက်စကားပြောခဲ့

မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလအထူးကိုယ်စားလှယ် Christine Schraner Burgener သူမ၏လက်ရှိရာထူးအား တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် နောက်ဆုံးနေ့အဖြစ် Twitter မှ တဆင့် မြန်မာလူမျိုးများအား နှုတ်ဆက်ခဲ့

မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလအထူးကိုယ်စားလှယ် Christine Schraner Burgener သူမ၏လက်ရှိရာထူးအား တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် နောက်ဆုံးနေ့အဖြစ် Twitter မှ တဆင့် မြန်မာလူမျိုးများအား နှုတ်ဆက်ခဲ့

မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလအထူးကိုယ်စားလှယ် Christine Schraner Burgener သူမ၏လက်ရှိရာထူးအား တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် နောက်ဆုံးနေ့အဖြစ် Twitter မှ တဆင့် မြန်မာလူမျိုးများအား နှုတ်ဆက်ခဲ့

မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလအထူးကိုယ်စားလှယ် Christine Schraner Burgener သူမ၏လက်ရှိရာထူးအား တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် နောက်ဆုံးနေ့အဖြစ် Twitter မှ တဆင့် မြန်မာလူမျိုးများအား နှုတ်ဆက်ခဲ့

Leave a Reply

Your email address will not be published.