ယနေ့ည နာမည်ကြီးဆရာတော်တစ်ဦး ဘဝနတ်ထံပျံလွန်တော်မူ

ကလောမြို့ မြို့မဘုန်းကြီးကျောင်းတိုက်မှ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးကုသလသည် ယနေ့ အောက်တိုဘာ (၃၁)ရက် ည (၉)နာရီအချိန်တွင် ဘဝနတ်ထံပျံလွန်တော်မူသွားကြောင်း ကြားသိရပါသောကြောင့် ရပ်နီးရပ်ဝေးမှ ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမများ သိရှိနိုင်စေရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

ကလောမြို့ မြို့မဘုန်းကြီးကျောင်းတိုက်မှ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးကုသလသည် ယနေ့ အောက်တိုဘာ (၃၁)ရက် ည (၉)နာရီအချိန်တွင် ဘဝနတ်ထံပျံလွန်တော်မူသွားကြောင်း ကြားသိရပါသောကြောင့် ရပ်နီးရပ်ဝေးမှ ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမများ သိရှိနိုင်စေရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

ကလောမြို့ မြို့မဘုန်းကြီးကျောင်းတိုက်မှ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးကုသလသည် ယနေ့ အောက်တိုဘာ (၃၁)ရက် ည (၉)နာရီအချိန်တွင် ဘဝနတ်ထံပျံလွန်တော်မူသွားကြောင်း ကြားသိရပါသောကြောင့် ရပ်နီးရပ်ဝေးမှ ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမများ သိရှိနိုင်စေရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

ကလောမြို့ မြို့မဘုန်းကြီးကျောင်းတိုက်မှ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးကုသလသည် ယနေ့ အောက်တိုဘာ (၃၁)ရက် ည (၉)နာရီအချိန်တွင် ဘဝနတ်ထံပျံလွန်တော်မူသွားကြောင်း ကြားသိရပါသောကြောင့် ရပ်နီးရပ်ဝေးမှ ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမများ သိရှိနိုင်စေရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.