ယနေ့ည ထန်တလန်ပြည်သူတွေအတွက် မန္တလေးလူငယ်များလမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပြီ

ယနေ့ မန္တလေးလူငယ်များဟာချင်းပြည်နယ်ထတလန်မြို့အတွက်လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြကြွေးကြော်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထန်တလန်မြို့ဟာ နေအိမ်တွေဆုံးရှူံးခဲ့ရပြီး ထန်တလန်မြို့ဟာလည်း လူသူကင်းမဲ့လာပါပြီ။ အခုလိုအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ ထန်တလန်မြို့ကိုလည်း တစ်နိူင်ငံလုံးကပြည်သူများကကူညီဖို့ကြိုးစားနေကြပါပြီ။

ယနေ့ မန္တလေးလူငယ်များဟာချင်းပြည်နယ်ထတလန်မြို့အတွက်လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြကြွေးကြော်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထန်တလန်မြို့ဟာ နေအိမ်တွေဆုံးရှူံးခဲ့ရပြီး ထန်တလန်မြို့ဟာလည်း လူသူကင်းမဲ့လာပါပြီ။ အခုလိုအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ ထန်တလန်မြို့ကိုလည်း တစ်နိူင်ငံလုံးကပြည်သူများကကူညီဖို့ကြိုးစားနေကြပါပြီ။

ယနေ့ မန္တလေးလူငယ်များဟာချင်းပြည်နယ်ထတလန်မြို့အတွက်လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြကြွေးကြော်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထန်တလန်မြို့ဟာ နေအိမ်တွေဆုံးရှူံးခဲ့ရပြီး ထန်တလန်မြို့ဟာလည်း လူသူကင်းမဲ့လာပါပြီ။ အခုလိုအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ ထန်တလန်မြို့ကိုလည်း တစ်နိူင်ငံလုံးကပြည်သူများကကူညီဖို့ကြိုးစားနေကြပါပြီ။

ယနေ့ မန္တလေးလူငယ်များဟာချင်းပြည်နယ်ထတလန်မြို့အတွက်လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြကြွေးကြော်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထန်တလန်မြို့ဟာ နေအိမ်တွေဆုံးရှူံးခဲ့ရပြီး ထန်တလန်မြို့ဟာလည်း လူသူကင်းမဲ့လာပါပြီ။ အခုလိုအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ ထန်တလန်မြို့ကိုလည်း တစ်နိူင်ငံလုံးကပြည်သူများကကူညီဖို့ကြိုးစားနေကြပါပြီ။

ယနေ့ မန္တလေးလူငယ်များဟာချင်းပြည်နယ်ထတလန်မြို့အတွက်လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြကြွေးကြော်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထန်တလန်မြို့ဟာ နေအိမ်တွေဆုံးရှူံးခဲ့ရပြီး ထန်တလန်မြို့ဟာလည်း လူသူကင်းမဲ့လာပါပြီ။ အခုလိုအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ ထန်တလန်မြို့ကိုလည်း တစ်နိူင်ငံလုံးကပြည်သူများကကူညီဖို့ကြိုးစားနေကြပါပြီ။

ယနေ့ မန္တလေးလူငယ်များဟာချင်းပြည်နယ်ထတလန်မြို့အတွက်လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြကြွေးကြော်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထန်တလန်မြို့ဟာ နေအိမ်တွေဆုံးရှူံးခဲ့ရပြီး ထန်တလန်မြို့ဟာလည်း လူသူကင်းမဲ့လာပါပြီ။ အခုလိုအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ ထန်တလန်မြို့ကိုလည်း တစ်နိူင်ငံလုံးကပြည်သူများကကူညီဖို့ကြိုးစားနေကြပါပြီ။

Leave a Reply

Your email address will not be published.