အမှုဖွင့်ပြီးမှဖမ်းရမှာကို ဖမ်းပြီမှအမှုဖွင့်တာ အဲ့ဒီအမှုငါနဲ့မဆိုင်ဘူး

သမ္မတဦးဝင်မြင့်ကိုနိူင်ငံတစ်ကားကလေးစားနေကြပြီးပြည်သူများကပါလေးစားပြီးလေစားနေကြသည်ကိုတွေ့လာရပါသည်။ သမ္မတဦးဝင်မြင့်ဟာအာဏာသိမ်းစဉ်ကာလကတည်းက ဒေါ်အောင်းဆန်းစုကြည်နှင့်အတူ ဖမ်းဆီခံခဲ့ရပါသည်။

ထိုသိုဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းရာထူးကနေနူတ်ထွက်ပေးဖို့ဖိအားတွေပေခဲ့ပေမယ်။ သမ္မတကြီးဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီး အမှူရင်ဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်။

သမ္မတနှင့်နိူင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံတို့ကိုအမှူများစွာထပ်တိုးတရားဆွဲနေပြီး၊ ပြန်လွတ်လမ်းမရှိအောင်ချောင်ပိတ်ခံနေရတယ်ဆိုတာ အားလုံအမြင်ပါ။

Zawgyi သမ္မတဦးဝင်မြင့်ကိုနိူင်ငံတစ်ကားကလေးစားနေကြပြီးပြည်သူများကပါလေးစားပြီးလေစားနေကြသည်ကိုတွေ့လာရပါသည်။ သမ္မတဦးဝင်မြင့်ဟာအာဏာသိမ်းစဉ်ကာလကတည်းက ဒေါ်အောင်းဆန်းစုကြည်နှင့်အတူ ဖမ်းဆီခံခဲ့ရပါသည်။

ထိုသိုဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းရာထူးကနေနူတ်ထွက်ပေးဖို့ဖိအားတွေပေခဲ့ပေမယ်။ သမ္မတကြီးဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီး အမှူရင်ဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်။

သမ္မတနှင့်နိူင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံတို့ကိုအမှူများစွာထပ်တိုးတရားဆွဲနေပြီး၊ ပြန်လွတ်လမ်းမရှိအောင်ချောင်ပိတ်ခံနေရတယ်ဆိုတာ အားလုံအမြင်ပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *