ယနေ့ည သံဃာတော်များပါလမ်းပေါ်ထွက်ခဲကြသည့် မန္တလေးညသပိတ်

ယနေ့ညမန္တလေးမြို့ဟာလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး သံဃာတော်တစ်ချို့ပါပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခုလိုတွေ့ရတာဟာ မန္တလေးမြို့မှာ ပထမဆုံးမဟုတ်တော့ပါဘူး။ မန္တလေးအာဏာရှင်တော်လှန်းရေးအတွက် အားတတ်တရောလှုပ်ရှားနေကြသည့်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။

ယနေ့ညမန္တလေးမြို့ဟာလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး သံဃာတော်တစ်ချို့ပါပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခုလိုတွေ့ရတာဟာ မန္တလေးမြို့မှာ ပထမဆုံးမဟုတ်တော့ပါဘူး။ မန္တလေးအာဏာရှင်တော်လှန်းရေးအတွက် အားတတ်တရောလှုပ်ရှားနေကြသည့်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။

ယနေ့ညမန္တလေးမြို့ဟာလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး သံဃာတော်တစ်ချို့ပါပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခုလိုတွေ့ရတာဟာ မန္တလေးမြို့မှာ ပထမဆုံးမဟုတ်တော့ပါဘူး။ မန္တလေးအာဏာရှင်တော်လှန်းရေးအတွက် အားတတ်တရောလှုပ်ရှားနေကြသည့်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။

ယနေ့ညမန္တလေးမြို့ဟာလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး သံဃာတော်တစ်ချို့ပါပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခုလိုတွေ့ရတာဟာ မန္တလေးမြို့မှာ ပထမဆုံးမဟုတ်တော့ပါဘူး။ မန္တလေးအာဏာရှင်တော်လှန်းရေးအတွက် အားတတ်တရောလှုပ်ရှားနေကြသည့်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။

ယနေ့ညမန္တလေးမြို့ဟာလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး သံဃာတော်တစ်ချို့ပါပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခုလိုတွေ့ရတာဟာ မန္တလေးမြို့မှာ ပထမဆုံးမဟုတ်တော့ပါဘူး။ မန္တလေးအာဏာရှင်တော်လှန်းရေးအတွက် အားတတ်တရောလှုပ်ရှားနေကြသည့်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။

Photo crd- Spring Diary

Leave a Reply

Your email address will not be published.