ပြည်ပနိူင်ငံများနှင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ချိူ့၏ နှောက်ယှက်မှုကြားက နိူင်ငံတော်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီပြော

“ကပ်ရောဂါ၏အကျိုးဆက်များကို ခံစားနေရသည့် ပြည်သူလူထုအတွက် အသက်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ လွယ်ကူချောမောစေရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသကဲ့သို့ တဖက်တွင်လည်း

အချို့နိုင်ငံများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အဟန့်အတား အနှောင့်အယှက်များကြားမှ မြန်မာနိုင်ငံအား မူလအခြေအနေနှင့် ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ၂၀၀၈ (ခြေ/ဥ) ပြဌာန်းချက်နဲ့အညီ ပြန်လည်ရောက်ရှိစေရန် နိုင်ငံ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်း လျှက်ရှိပါသည်။”

Zawgyi/

“ကပ်ရောဂါ၏အကျိုးဆက်များကို ခံစားနေရသည့် ပြည်သူလူထုအတွက် အသက်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ လွယ်ကူချောမောစေရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသကဲ့သို့ တဖက်တွင်လည်း

အချို့နိုင်ငံများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အဟန့်အတား အနှောင့်အယှက်များကြားမှ မြန်မာနိုင်ငံအား မူလအခြေအနေနှင့် ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ၂၀၀၈ (ခြေ/ဥ) ပြဌာန်းချက်နဲ့အညီ ပြန်လည်ရောက်ရှိစေရန် နိုင်ငံ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်း လျှက်ရှိပါသည်။”

Leave a Reply

Your email address will not be published.