ရှေ့တန်းတစ်နေရာက PDF တို့ရဲ့ နေ့လည်စာ

စစ်အာဏာရှင်ချေမှုန်းရေး လုပ်ဆောင်နေသည့်KNDF B-15 အဖွဲ့ဝင်များ ရှေ့တန်းတစ်နေရာတွင် ဖြစ်သလို နေထိုင်စားသောက်နေကြပုံများ

စစ်အာဏာရှင်ချေမှုန်းရေး လုပ်ဆောင်နေသည့်KNDF B-15 အဖွဲ့ဝင်များ ရှေ့တန်းတစ်နေရာတွင် ဖြစ်သလို နေထိုင်စားသောက်နေကြပုံများ

စစ်အာဏာရှင်ချေမှုန်းရေး လုပ်ဆောင်နေသည့်KNDF B-15 အဖွဲ့ဝင်များ ရှေ့တန်းတစ်နေရာတွင် ဖြစ်သလို နေထိုင်စားသောက်နေကြပုံများ

စစ်အာဏာရှင်ချေမှုန်းရေး လုပ်ဆောင်နေသည့်KNDF B-15 အဖွဲ့ဝင်များ ရှေ့တန်းတစ်နေရာတွင် ဖြစ်သလို နေထိုင်စားသောက်နေကြပုံများ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.