ဘုရားစေတီရဲ့ စိန်ဖူးတော် ခိုးယူမှုဖြစ်ပွား

မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့၊ သိရီခေမာရပ်ကွက်ရှိ ဓမ္မပီယကျောင်းမှာ တည်ထားကိုးကွယ်ထားတဲ့ ဘုရားစေတီရဲ့ စိန်ဖူးတော် ခိုးယူမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဘုရားထီးတော်လည်း ပြိုကျပျက်စီးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်

မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့၊ သိရီခေမာရပ်ကွက်ရှိ ဓမ္မပီယကျောင်းမှာ တည်ထားကိုးကွယ်ထားတဲ့ ဘုရားစေတီရဲ့ စိန်ဖူးတော် ခိုးယူမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဘုရားထီးတော်လည်း ပြိုကျပျက်စီးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်

မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့၊ သိရီခေမာရပ်ကွက်ရှိ ဓမ္မပီယကျောင်းမှာ တည်ထားကိုးကွယ်ထားတဲ့ ဘုရားစေတီရဲ့ စိန်ဖူးတော် ခိုးယူမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဘုရားထီးတော်လည်း ပြိုကျပျက်စီးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်

မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့၊ သိရီခေမာရပ်ကွက်ရှိ ဓမ္မပီယကျောင်းမှာ တည်ထားကိုးကွယ်ထားတဲ့ ဘုရားစေတီရဲ့ စိန်ဖူးတော် ခိုးယူမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဘုရားထီးတော်လည်း ပြိုကျပျက်စီးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်

Leave a Reply

Your email address will not be published.