ပြည်သူ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရင်း PDF လူငယ်လေးတစ်ဦးကျဆုံး

Mandalay Special Task Force(MSTF)
တပ်စုမှုး သခင်BB (ခ) ကိုညီညီဖြိုး 2021.10.16 ရက်နေ့တွင် ပြည်သူ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ကျဆုံး။

ပြည်သူ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရင်း ကျဆုံးသွားသော တပ်စုမှူးအား ကျွန်တော်တို့ PDF Channel အဖွဲ့သားများနှင့် ပြည်သူများမှ အစဥ်ထာဝရ အလေးပြု အမှတ်ရနေမှာပါ။

zawgyi/

Mandalay Special Task Force(MSTF)
တပ်စုမှုး သခင်BB (ခ) ကိုညီညီဖြိုး 2021.10.16 ရက်နေ့တွင် ပြည်သူ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ကျဆုံး။

ပြည်သူ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရင်း ကျဆုံးသွားသော တပ်စုမှူးအား ကျွန်တော်တို့ PDF Channel အဖွဲ့သားများနှင့် ပြည်သူများမှ အစဥ်ထာဝရ အလေးပြု အမှတ်ရနေမှာပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *