ပခုက္ကူသူနာပြုသင်တန်းမှ သူနာပြုနှစ်ဦးပြန်လွှတ်မြောက်လာပြီ

စစ်ကေင်စီမှ မတရားဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသော ခုက္ကူသူနာပြုနှင့်သားဖွားသင်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသူဟောင်း12th batchမှ မလဲ့ယဉ်မြင့်နှင့် ပခုက္ကူသူနာပြုနှင့်သားဖွားသင်တန်းကျောင်းမှ (ဒုတိယနှစ် )သင်တန်းသူ

မထက်ထက်ဝေသည် ၅-လခန့် မတရားထိန်းသိမ်းခံရပြီးနောက် ယနေအောက်တိုဘာလ-၁၉ရက်နေ့မှာ ပြန်လွတ်လာပြီဖြစ်ကြောင်းသိရ။
Zawgyi/

စစ်ကေင်စီမှ မတရားဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသော ခုက္ကူသူနာပြုနှင့်သားဖွားသင်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသူဟောင်း12th batchမှ မလဲ့ယဉ်မြင့်နှင့် ပခုက္ကူသူနာပြုနှင့်သားဖွားသင်တန်းကျောင်းမှ (ဒုတိယနှစ် )သင်တန်းသူ

မထက်ထက်ဝေသည် ၅-လခန့် မတရားထိန်းသိမ်းခံရပြီးနောက် ယနေအောက်တိုဘာလ-၁၉ရက်နေ့မှာ ပြန်လွတ်လာပြီဖြစ်ကြောင်းသိရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *