အမည်မဖော်ပြခဲ့တဲ့ အမှုရုပ်သိမ်းပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ Social Influencer (၁၀)ဦး

နစကရဲ့ ဒီမနက် ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုတဲ့အထဲမှာ အနုပညာရှင် (၂၄)ဦးနှင့် လူမှုကွန်ယက်တွင် လူသိထင်ရှားသူ (၁၀)ဦးတို့ကို အမှုတွေရုပ်သိမ်းပေးခဲ့တယ်လို့ နစကက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။

လူမှုကွန်ယက်တွင် လူသိထင်ရှင်းသူစာရင်းမှာ(၁)ထက်အောင်ရှိုင်း(၂)ဖြိုးဖြိုးအောင်(၃)ဖြိုးအောင်(၄)စံလင်း(၅)ပြည့်ဝထွန်း(၆)ကောင်းဆက်နိုင်(၇)ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်(၈)ရွှွေဝတ်မှု(၉)ပေါက်စီ(၁၀)ဟိန်းမင်းတို့ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါတယ် ။

Zawgyi/

နစကရဲ့ ဒီမနက် ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုတဲ့အထဲမှာ အနုပညာရှင် (၂၄)ဦးနှင့် လူမှုကွန်ယက်တွင် လူသိထင်ရှားသူ (၁၀)ဦးတို့ကို အမှုတွေရုပ်သိမ်းပေးခဲ့တယ်လို့ နစကက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။

လူမှုကွန်ယက်တွင် လူသိထင်ရှင်းသူစာရင်းမှာ(၁)ထက်အောင်ရှိုင်း(၂)ဖြိုးဖြိုးအောင်(၃)ဖြိုးအောင်(၄)စံလင်း(၅)ပြည့်ဝထွန်း(၆)ကောင်းဆက်နိုင်(၇)ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်(၈)ရွှွေဝတ်မှု(၉)ပေါက်စီ(၁၀)ဟိန်းမင်းတို့ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါတယ် ။

Leave a Reply

Your email address will not be published.