ကယားပြည်နယ် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီနှင့် ပြည်သူ့တပ်ဖွဲ့တို့အကြား တိုက်ပွဲတစ်ခုမှ မှတ်တမ်း Video

ကယားပြည်နယ် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် ပြည်သူ့တပ်ဖွဲ့တို့အကြား တိုက်ပွဲတစ်ခုမှ ထွက်ပေါ်လာခဲ့‌ေသာမှတ်တမ်း Video မြင်ကွင်း။

Leave a Reply

Your email address will not be published.