မြန်မာနိုင်ငံပိုင် သဘာဝ သယံဇာတတွေကို ခိုးထုတ်နေသူများတွေ့ရင် တိုင်လို့ရပြီ။

မြန်မာနိုင်ငံပိုင် သဘာဝ သယံဇာတတွေကို
ခိုးထုတ်နေသူများတွေ့ရင် တိုင်လို့ရပြီ။

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်သူတို့၏အသံ/ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တရပ်ဖော်ဆောင်ရန်ကြိုးပမ်း
လျှက်ရှိပါသည်။

သို့ပါ၍ မိမိတို့ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော သစ်တော၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ၊ သတ္တု၊ ကျောက်မျက်အပါအဝင် သယံဇာတကဏ္ဍဆိုင်ရာ တရားမဝင်ခိုးထုတ်မှုများအပါအဝင် ကိစ္စရပ်များအား တိုင်ကြားလိုပါက အောက်ပါအင်တာနက်စာမျက်နှာမှ
တဆင့် (ပုံပါအတိုင်း) လုံခြုံစွာ သတင်းပေးပို့နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

zawgyi/

မြန်မာနိုင်ငံပိုင် သဘာဝ သယံဇာတတွေကို
ခိုးထုတ်နေသူများတွေ့ရင် တိုင်လို့ရပြီ။

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်သူတို့၏အသံ/ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တရပ်ဖော်ဆောင်ရန်ကြိုးပမ်း
လျှက်ရှိပါသည်။

သို့ပါ၍ မိမိတို့ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော သစ်တော၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ၊ သတ္တု၊ ကျောက်မျက်အပါအဝင် သယံဇာတကဏ္ဍဆိုင်ရာ တရားမဝင်ခိုးထုတ်မှုများအပါအဝင် ကိစ္စရပ်များအား တိုင်ကြားလိုပါက အောက်ပါအင်တာနက်စာမျက်နှာမှ
တဆင့် (ပုံပါအတိုင်း) လုံခြုံစွာ သတင်းပေးပို့နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

Leave a Reply

Your email address will not be published.