တရုတ်နိုင်ငံကလှူဒါန်းသည့်ကာကွယ်ဆေးများကို non-CDM ဆရာ/ဆရာမများ အားစမ်းသပ်ထိုးပေးနေ၊

တရုတ်နိုင်ငံကလှူဒါန်းသည့်ကာကွယ်ဆေးများကို non-CDM ဆရာ/ဆရာမများ အားစမ်းသပ်ထိုးပေးနေ၊

တရုတ်နိုင်ငံက လှူဒါန်းသောကာကွယ်ဆေးများကို တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အလိုက် ထိုးနှံပေးနေပြီးအခြေခံပညာ၊ အဆင့်မြင့်ပညာမှ ဆရာဆရာမများနှင့် အခြားဝန်ထမ်းများအား ထိုးနှံပေးနေ

တရုတ်နိုင်ငံက လှူဒါန်းထားသောကာကွယ်ဆေးများကို ပညာရေးဝန်ထမ်းများအား ဦးစားပေး ထိုးနှံပေးမည်ဖြစ်ပြီးအရေအတွက်ကန့်အသတ်ဖြင့် ရရှိမည်ဖြစ်၍ ထိုးနှံခွင့်ရသူများ မပျက်မကွက်ထိုးနှံရန် အသိပေးထားသည်။

zawgyi/တရုတ်နိုင်ငံက လှူဒါန်းသောကာကွယ်ဆေးများကို တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အလိုက် ထိုးနှံပေးနေပြီးအခြေခံပညာ၊ အဆင့်မြင့်ပညာမှ ဆရာဆရာမများနှင့် အခြားဝန်ထမ်းများအား ထိုးနှံပေးနေ

တရုတ်နိုင်ငံက လှူဒါန်းထားသောကာကွယ်ဆေးများကို ပညာရေးဝန်ထမ်းများအား ဦးစားပေး ထိုးနှံပေးမည်ဖြစ်ပြီးအရေအတွက်ကန့်အသတ်ဖြင့် ရရှိမည်ဖြစ်၍ ထိုးနှံခွင့်ရသူများ မပျက်မကွက်ထိုးနှံရန် အသိပေးထားသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.